ایجاد بانک های اطلاعاتی

آموزش پایگاه داده


عرفان خان باباخانی

عرفان خان باباخانی

مدرس دورهای برنامه نویسی و پایگاه داده

اطلاعات دوره
مطالب این جلسه
لیست جلسات

اولین گام برای کار با بانک های اطلاعاتی، ایجاد یک بانک اطلاعاتی جدید است. اما قبل از ایجاد بانک اطلاعاتی باید پروسه ای طی شده و نیازمندها برای طراحی بانک اطلاعاتی تهیه شوند. این نیازمندی ها بوسیله گفتگو با مشتریان سیستم آماده شده و بعد از آماده شدن نیازمندی ها، کار تحلیل بر روی اطلاعات جمع آوری شده شروع و در انتها کار طراحی شروع می شود. در حقیقت برای طراحی یک بانک اطلاعاتی پروسه سه مرحله ای زیر طی می شود:

 1. گفتگو با مشتری و جمع آوری نیازمندی های اولیه
 2. آنالیز و تحلیل نیازمندی ها
 3. طراحی و پیاده سازی بانک اطلاعاتی

در این قسمت با یکسری مفاهیم اولیه در مورد طراحی بانک ها آشنا شده و یاد میگیریم که قبل از طراحی یک بانک اطلاعاتی چه مواردی را باید در نظر بگیریم. مباحث این قسمت شامل موارد زیر است:

 1. مروری اولیه بر محیط SQL Server Management Studio، آشنایی با پنجره Connect to Server و بررسی پنجره های Object Explorer و Query Editor
 2. تعریف مفاهیم اولیه یک Database (بانک اطلاعاتی، Column ها، Row ها)
 3. بانک های پیش فرض SQL Server (بررسی بانک های master, msdb, tempdb و model)
 4. نحوه انتخاب نوع دیتابیس و بررسی بانک های OLTP و BI/OLAP و تفاوت آن ها
 5. نحوه جمع آوری نیازمندی های اولیه برای طراحی سیستم
 6. آشنایی با مفهوم کلید ها (تعریف کلید اولیه (Primary Key) و کلید خارجی (Foreign Key))
 7. آشنایی با داده های یکتا و مفهوم Unique Constraint
 8. بررسی انواع رابطه های One-to-One (یک به یک)، One-to-Many (یک به چند) و Many-to-Many (چند به چند) در بانک های اطلاعاتی
 9. آشنایی اولیه با مبحث Normalization و بررسی مراحل مختلف نرمال سازی بانک های اطلاعاتی
 10. نحوه ایجاد بانک اطلاعاتی جدید در محیط Management Studio
 11. آشنایی با دستور CREATE DATABASE برای ایجاد بانک های اطلاعاتی
 12. بررسی فایل های MDF و LDF و NDF و تفاوت آن ها
 13. آشنایی اولیه با فایل های LDF یا Log Database File
مقدمه Sql Server 2019 Development
قسمت مقدمه
مقدمه Sql Server 2019 Development
00:01:31
آموزش نصب SQL Server
قسمت اول
آموزش نصب SQL Server
01:05:02
ایجاد بانک های اطلاعاتی
قسمت دوم
ایجاد بانک های اطلاعاتی
01:18:39
ایجاد جداول و انواع داده
قسمت سوم
ایجاد جداول و انواع داده
00:51:17
ایجاد روابط بین جداول
قسمت چهارم
ایجاد روابط بین جداول
01:04:02
 نکات تکمیلی ایجاد جداول
قسمت پنجم
نکات تکمیلی ایجاد جداول
00:41:18
ایجاد بانک فروشگاهی
قسمت ششم
ایجاد بانک فروشگاهی
امن کردن SQL Server
قسمت هفتم
امن کردن SQL Server
درج اطلاعات در جدول
قسمت هشتم
دستور INSERT INTO
آموزش دستور SELECT
قسمت نهم
آموزش دستور SELECT
آموزش دستور WHERE
قسمت دهم
آموزش دستور WHERE
آموزش دستور Order By
قسمت یازدهم
آموزش دستور Order By
آموزش دستور Update و Delete
قسمت دوازدهم
آموزش دستور Update و Delete
آموزش متغییر ها در SQL Server
قسمت سیزدهم
آموزش متغییر ها در SQL Server
جداول موقت SQL Server
قسمت چهاردهم
جداول موقت SQL Server
آموزش توابع کار با رشته ها
قسمت چهاردهم
آموزش توابع کار با رشته ها
آموزش توابع کار با تاریخ و زمان
قسمت پانزدهم
آموزش توابع کار با تاریخ و زمان
آموزش توابع ریاضی
قسمت شانزدهم
آموزش توابع ریاضی
آموزش توابع سیستمی و متا دیتا
قسمت هفدهم
آموزش توابع سیستمی و متا دیتا
آموزش توابع منطقی
قسمت هجدهم
آموزش توابع منطقی
آموزش تبدیل نوع داده
قسمت نوزدهم
آموزش تبدیل نوع داده
ایجاد اطلاعات نمونه
قسمت بیستم
ایجاد اطلاعات نمونه