دستورات شرطی در جاوا اسکریپت

آموزش جاوا اسکریپت


نیما عبداله زاده

نیما عبداله زاده

مدرس دوره های طراحی سایت

اطلاعات دوره
مطالب این جلسه
لیست جلسات

در این بخش از آموزش با انواع دستورات شرطی در جاوا اسکریپت آشنا می شویم .

آموزش جاوا اسکریپت
قسمت مقدمه
آموزش جاوا اسکریپت
00:02:59
نحوه استفاده از جاوا اسکریپت
قسمت اول
نحوه استفاده از جاوا اسکریپت
00:05:40
خروجی ها در جاوا اسکریپت
قسمت دوم
خروجی ها در جاوا اسکریپت
00:08:46
کامنت ها در جاوا اسکریپت
قسمت سوم
کامنت ها در جاوا اسکریپت
00:02:15
ساختار و قواعد دستوری در جاوا اسکریپت
قسمت چهارم
ساختار و قواعد دستوری در جاوا اسکریپت
00:13:40
متغییر ها و توابع در جاوا اسکریپت
قسمت پنجم
متغییر ها و توابع در جاوا اسکریپت
00:15:20
عملگرها در جاوااسکريپت
قسمت ششم
عملگرها در جاوا اسکريپت
00:14:36
دستورات شرطی در جاوا اسکریپت
قسمت هفتم
دستورات شرطی در جاوا اسکریپت
00:09:55