سرفصل دوره آموزش طراحی وب سایت (HTML5,CSS3,Jquery)

شما درحال مشاهده سرفصل این دوره هستید .

/

طراحی وب سایت (HTML5,CSS3,Jquery)

سرفصل دوره طراحی سایت


کد دوره نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان مدرس روز ساعت مدت زمان شهریه ثب نام و پرداخت
طراحی وب سایت
HTML5,CSS3,Jquery
1399/5/16 1399/7/10 مهندس عبداله زاده پنجشنبه ساعت 599,000 تومان
طراحی وب سایت
HTML5,CSS3,Jquery
1399/5/25 1399/6/22 مهندس عبداله زاده روزهای زوج ساعت 599,000 تومان
طراحی وب سایت
HTML5,CSS3,Jquery
کد دوره :
روز : پنجشنبه
ساعت :
تاریخ شروع : 1399/5/16
تاریخ پایان : 1399/7/10
مدرس : مهندس عبداله زاده
مدت زمان : ساعت
شهریه : 599,000 تومان
طراحی وب سایت
HTML5,CSS3,Jquery
کد دوره :
روز : روزهای زوج
ساعت :
تاریخ شروع : 1399/5/25
تاریخ پایان : 1399/6/22
مدرس : مهندس عبداله زاده
مدت زمان : ساعت
شهریه : 599,000 تومان