سرفصل دوره آموزش برنامه نویسی مقدماتی (Programming Fundamentals)

شما درحال مشاهده سرفصل این دوره هستید .

/

برنامه نویسی مقدماتی (Programming Fundamentals)

سرفصل دوره برنامه نویسی مقدماتی


کد دوره نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان مدرس روز ساعت مدت زمان شهریه ثب نام و پرداخت
برنامه نویسی مقدماتی
Programming Fundamentals
1399/5/25 1399/6/26 مهندس خان باباخانی روزهای زوج ساعت 649,000 تومان
برنامه نویسی مقدماتی
Programming Fundamentals
کد دوره :
روز : روزهای زوج
ساعت :
تاریخ شروع : 1399/5/25
تاریخ پایان : 1399/6/26
مدرس : مهندس خان باباخانی
مدت زمان : ساعت
شهریه : 649,000 تومان