فرصت های شغلی

فرصت های شغلی برای دانشجویان محترم آموزشگاه .

استخدام برنامه‌نویس android

شرکت ایران اپ

تهران، تهران

قرارداد نیمه وقت

استخدام برنامه‌نویس javascript (دورکاری)

شرکت رهنمون سرمایه نیکان

تهران، تهران

قرارداد تمام‌ وقت

استخدام طراح سایت

شرکت داتوس تک

تهران، تهران

قرارداد تمام‌ وقت