آموزش توابع منطقی

پایگاه داده

آموزش توابع منطقی

بانک های اطلاعاتی معمولاً دارای یکسری توابع هستند که برای کارهای مختلف می توان از این توابع استفاده کرد. به این توابع در SQL Server اصطلاحاً Built in Functions گفته می شود. البته می توان در SQL Server توابع مورد نظر خود را نیز ایجاد کرد که این نوع توابع User Defined Functions یا UDF نام دارند. توابع SQL Server به چند دسته مختلف تقسیم می شوند:
  1. توابع کار با رشته ها (SQL Server String Functions)
  2. توابع کار با تاریخ و زمان (SQL Server Date Functions)
  3. توابع ریاضیات (SQL Server Math/Numeric Functions)
  4. توابع سیستمی (SQL Server System Functions)
  5. توابع Metadata
  6. توابع منطقی
پنجمین بخش از آموزش توابع اس کیو ال سرور به توابع منطقی اختصاص دارد. بوسیله این توابع می توان مقادیر بازگشتی در کوئری ها را بر اساس شرایط مختلف تغییر داد. در این قسمت توابعی مانند IIF و ISNULL را بررسی می کنیم و همچنین یاد میگیریم که چگونه می توان بوسیله عبارت CASE و تابع COALESCE مقادیر خروجی داخل کوئری را تغییر داد. همچنین با تابع CHOOSE آشنا می شویم که کمک می کند بر اساس اندیس یک لیست مقداری را بر گردانیم.