آموزش توابع سیستمی و متا دیتا

پایگاه داده

آموزش توابع سیستمی و متا دیتا

بانک های اطلاعاتی معمولاً دارای یکسری توابع هستند که برای کارهای مختلف می توان از این توابع استفاده کرد. به این توابع در SQL Server اصطلاحاً Built in Functions گفته می شود. البته می توان در SQL Server توابع مورد نظر خود را نیز ایجاد کرد که این نوع توابع User Defined Functions یا UDF نام دارند. توابع SQL Server به چند دسته مختلف تقسیم می شوند:
  1. توابع کار با رشته ها (SQL Server String Functions)
  2. توابع کار با تاریخ و زمان (SQL Server Date Functions)
  3. توابع ریاضیات (SQL Server Math/Numeric Functions)
  4. توابع سیستمی (SQL Server System Functions)
  5. توابع Metadata
  6. توابع منطقی
چهارمین بخش آموزش توابع Sql Server به توابع سیستمی و توابع Metadata اختصاص دارد. بوسیله این توابع می توان عملیات هایی مانند ایجاد uniqueidentifier، ایجاد ترتیبی uniqueidentifier ها، بدست آوردن اطلاعاتی از instance جاری و کاربر متصل شده به instance، بدست آوردن اطلاعات مربوط به Object های موجود و همچنین توابعی برای کار با نوع های Identity را انجام داد که در این بخش به آن ها خواهیم پرداخت.