آموزش توابع ریاضی

پایگاه داده

آموزش توابع ریاضی

بانک های اطلاعاتی معمولاً دارای یکسری توابع هستند که برای کارهای مختلف می توان از این توابع استفاده کرد. به این توابع در SQL Server اصطلاحاً Built in Functions گفته می شود. البته می توان در SQL Server توابع مورد نظر خود را نیز ایجاد کرد که این نوع توابع User Defined Functions یا UDF نام دارند. توابع SQL Server به چند دسته مختلف تقسیم می شوند:
  1. توابع کار با رشته ها (SQL Server String Functions)
  2. توابع کار با تاریخ و زمان (SQL Server Date Functions)
  3. توابع ریاضیات (SQL Server Math/Numeric Functions)
  4. توابع سیستمی (SQL Server System Functions)
  5. توابع Metadata
  6. توابع منطقی
سومین بخش آموزش SQL Server Functions به توابع کار با ریاضی اختصاص دارد. بوسیله توابع ریاضی می توان عملیات هایی مانند ایجاد اعداد تصادفی، رند کردن اعداد، محاسبه انواع لگاریتم، بدست آوردن جذر اعداد، توان و ... را در SQL Server انجام داد.