آموزش توابع کار با تاریخ و زمان

پایگاه داده

آموزش توابع کار با تاریخ و زمان

بانک های اطلاعاتی معمولاً دارای یکسری توابع هستند که برای کارهای مختلف می توان از این توابع استفاده کرد. به این توابع در SQL Server اصطلاحاً Built in Functions گفته می شود. البته می توان در SQL Server توابع مورد نظر خود را نیز ایجاد کرد که این نوع توابع User Defined Functions یا UDF نام دارند. توابع SQL Server به چند دسته مختلف تقسیم می شوند:
  1. توابع کار با رشته ها (SQL Server String Functions)
  2. توابع کار با تاریخ و زمان (SQL Server Date Functions)
  3. توابع ریاضیات (SQL Server Math/Numeric Functions)
  4. توابع سیستمی (SQL Server System Functions)
  5. توابع Metadata
  6. توابع منطقی
دومین بخش آموزش توابع SQL Server به توابع کار با زمان و تاریخ اختصاص دارد. بوسیله توابع زمان و تاریخ می توان تفاوت بین دو تاریخ را بر اساس روز، ماه، سال و ... بدست آورد یا به یک تاریخ مقداری را بر اساس روز یا ماه یا سال اضافه یا کم کرد و کارهای دیگری که بوسیله توابع اس کیو ال امکان پذیر است.