آموزش توابع کار با رشته ها

پایگاه داده

آموزش توابع کار با رشته ها

بانک های اطلاعاتی معمولاً دارای یکسری توابع هستند که برای کارهای مختلف می توان از این توابع استفاده کرد. به این توابع در SQL Server اصطلاحاً Built in Functions گفته می شود. البته می توان در SQL Server توابع مورد نظر خود را نیز ایجاد کرد که این نوع توابع User Defined Functions یا UDF نام دارند. توابع SQL Server به چند دسته مختلف تقسیم می شوند:
  1. توابع کار با رشته ها (SQL Server String Functions)
  2. توابع کار با تاریخ و زمان (SQL Server Date Functions)
  3. توابع ریاضیات (SQL Server Math/Numeric Functions)
  4. توابع سیستمی (SQL Server System Functions)
  5. توابع Metadata
  6. توابع منطقی

البته دسته های دیگری از توابع نیز وجود دارند، اما با توجه با جایگاهی که ما در حال حاضر داریم آشنایی با این توابع برای ما سودمند است. اولین قسمت از این توابع، توابع کار با رشته ها هستند که این قسمت از آموزش SQL Server به این توابع اختصاص دارد. بوسیله توابع رشته ها می توان کارهای زیادی بر روی رشته انجام داد مانند جستجو یک رشته در یک رشته دیگر، متصل کردن رشته ها، استخراج یک رشته از داخل یک رشته دیگر و ... که تمامی این عملیات ها در این قسمت بررسی خواهند شد.