جداول موقت SQL Server

پایگاه داده

جداول موقت SQL Server

دراین قسمت از دوره آموزشی SQL Server با مبحث جداول موقت یا Temporary Table ها آشنا می شویم. جداول موقت یا Temporary Table ها جداولی هستند که به صورت موقت در بانک tempdb که جزو بانک های سیستمی SQL Server هست ایجاد شده و تا زمان باز بودن پنجره Query Editor ای که جدول موقت در آن ایجاد شده در آن Database باقی می مانند و پس از بستن پنجره Query Editor به صورت خودکار از tempdb حذف خواهند شد. شیوه تعریف این جداول با کمی تفاوت شبیه به تعریف جداول اصلی بانک ها هستند که در این قسمت با این جداول به صورت کامل آشنا خواهیم شد.