آموزش متغییر ها در SQL Server

پایگاه داده

آموزش متغییر ها در SQL Server

دراین قسمت از دوره آموزشی SQL Server به بررسی متغیر ها (Variables) خواهیم پرداخت. متغیرها خانه هایی از حافظه هستند که می توانیم مقداری را داخل آن ها ذخیره کنیم. در SQL Server بوسیله دستور DECLARE می توان عملیات تعریف متغیر ها را انجام داد. مطالبی که در این قسمت با آن ها آشنا خواهیم شد:

  1. آشنایی با مفهوم متغیرها و دستور DECLARE برای تعریف متغیرها
  2. مقدار دهی متغیرها بوسیله دستور SET و مقدار دهی اولیه متغیرها
  3. آشنایی با دستور PRINT برای نمایش مقدار متغیرها
  4. نحوه تعریف چندین متغیر با یک دستور DECLARE
  5. استفاده از متغیرها در دستور SELECT
  6. آشنایی با متغیرهای نوع جدول و نحوه تعریف جداول به صورت متغیر