آموزش دستور Update و Delete

پایگاه داده

آموزش دستور Update و Delete

در این قسمت از دوره آموزشی SQL Server با نحوه به رسانی و حذف اطلاعات در جداول آشنا خواهیم شد. عملیات به روزرسانی بوسیله دستور UPDATE و عملیات حذف بوسیله دستور DELETE انجام می شود که در این قسمت به آن ها پرداخته می شود. مباحث گفته شده در این قسمت از دوره آموزشی به شرح زیر است:
  1. آشنایی با شیوه های مختلف به روز رسانی (UPDATE) اطلاعات در جداول و بررسی دستور UPDATE
  2. نحوه استفاده از شرط ها در دستور UPDATE برای فیلتر کردن اطلاعات جهت به روز رسانی
  3. آشنایی با دستور DELETE FROM برای حذف اطلاعات از جدول ها
  4. استفاده از شرط ها برای فیلتر کردن اطلاعات جهت حذف
  5. نحوه مشخص کردن Rule ها برای عملیات های UPDATE و DELETE زمان حذف اطلاعاتی که به عنوان Foreign Key در سایر جدول ها استفاده می شوند
  6. بررسی دستور TRUNCATE TABLE برای حذف کلیه اطلاعات یک جدول
  7. بررسی مکانیزم حذف اطلاعات را به صورت ابتدائی
  8. آشنایی با نحوه استفاده از عبارت OUTPUT در دستورات UPDATE و DELETE