آموزش دستور Order By

پایگاه داده

آموزش دستور Order By

در این قسمت از دوره آموزشی SQL Server با نحوه مرتب سازی نتایج کوئری ها با استفاده از دستور Order by آشنا خواهیم شد، اینکه چطور می توان بر اساس مقدار یک یا چند ستون نتایج کوئری ها را به صورت صعودی یا نزولی مرتب سازی کرد.