امن کردن SQL Server

پایگاه داده

امن کردن SQL Server

یکی از مباحث بسیار مهم در بانک های اطلاعاتی، تنظیمات مربوط به امنیت در SQL Server است که به شما امکان مشخص کردن سطوح دسترسی در لایه های مختلف را می دهد. امنیت در SQL Server در سه سطح زیر انجام می شود:

 1. امنیت Server
 2. امنیت Database
 3. امنیت Object

در این قسمت از دوره آموزشی به بررسی مفاهیم اولیه امنیت در SQL Server و شیوه پیاده سازی مباحث امنیتی در آن خواهیم پرداخت. مطالبی که در این قسمت از آموزش در مورد آن ها صحبت خواهیم کرد:

 1. آشنایی با مفهوم امنیت در SQL Server
 2. بررسی مفاهیم Authentication و Authorization و تفاوت آن ها
 3. بررسی مفاهیم Principles و Securables
 4. بررسی مفهوم Server Security و آشنایی با Logins و Roles و Permission ها در Server
 5. بررسی مفهوم Database Security و آشنایی با User ها و Role ها و Permission ها
 6. آشنایی با مفهوم Schema و کاربرد آن به صورت تئوری
 7. آشنایی اولیه با مفهوم Ownership Chaining در SQL Server
 8. نحوه ایجاد User ها و Group ها در Windows Server 2012
 9. نحوه ایجاد Login در SQL Server به صورت Windows Based و Local Login بوسیله Management Studio و دستور CREATE LOGIN در T-SQL
 10. آشنایی با Role ها، ایجاد کردن آن ها بوسیله Management Studio و T-SQL و مشخص کردن Permission ها برای Role ها
 11. نحوه اضافه کردن Login ها به Role های تعریف شده بوسیله Management Studio و T-SQL
 12. نحوه تعریف User برای Database ها و ایجاد ارتباط میان User و Login در محیط Management Studio و T-SQL
 13. آشنایی با Database Roles، ایجاد کردن Role ها و اضافه کردن User ها در یک Role مشخص
 14. آشنایی با مفهوم Orphaned User در SQL Server