استایل در html

اچ تی ام ال

استایل در html

ساده ترین راه برای افزودن استایل به یک صفحه استفاده از شناسه style در تگهای HTML است.

برای افزودن استایل به یک تگ باید عبارت " "=style را وارد تگ مربوطه کنیم و ویژگیهای مورد نیاز خود را بین دو دابل کوت ( " ) وارد می کنیم. مثلاً فرض کنید می خواهیم به یک تگ p استایل اضافه کنیم. در این صورت تگ p به صورت زیر در می آید.

<p style=""> محتویات </p>

برای نمونه وقتی بخواهیم متن داخل این تگ به رنگ سبز نمایش داده شود می توانیم به صورت زیر بنویسیم:

<p style="color:green"> محتویات </p>

سینتکس مشخصه style بصورت "style="property:value میباشد. property یک ویژگی CSS و value یک مقدار CSS است.

در واقع ما به عنصر html ویژگی اضافه میکنیم که میتوانیم مقدار آن ویژگی را بنا به سلیقه تغییر دهیم .

برای استفاده از ویژگی باید بعد در style بین (") ویژگی مورد نظر را نوشته با (:) و بعد مقدار را اضافه میکنیم .

اگر بیش از 1 ویژگی می خواهید اضافه کنید باید با (;) ویژگی ها را از هم جدا کنید .

برای اینکه بتوانیم سایز نوشته را تغییر دهیم می توانیم از Font-size استفاده کنیم .

<p style="color:green;font-size:20px"> محتویات </p>

در مثال زیر هم رنگ نوشته را سبز کردیم و هم سایز آن را به 20 پیکسل تغییر دادیم .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p style="color:green;font-size:20px"> محتویات </p>
</body>
</html>
پیش نمایش

ویژگی های زیادی وجود دارد که بتوانیم با آن کار کنیم به پر استفاده ترین ها اشاره میکنیم