چهارچوب اصلی صفحه های وب

اچ تی ام ال

چهارچوب اصلی صفحه های وب

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

تگ <DOCTYPE!> :

نوع سند را معرفی می کنه ، یعنی به مرورگر می فهماند صفحه وبی که شما طراحی کردید از چه نوعی است (از چه سندی است) مثلا : html4 , html1 , html5 و … ،این تگ باعث استاندارد شدن صفحه و نمایش یکسان صفحه در تمام مرورگر ها (Internet Explorer,Mozilla Firefox و …) خواهد شد ، شما با قرار دادن تگ در سطر اول کد خودتون ، در واقع به تمام مرورگر ها می فهمانید که نوع کد شما چی هست ، در این صورت مرورگر ها معمولا این صفحه را به یک شکل رندر می کنند (می خوانند). این تگ برای سئو هم موثر است ، در کل اگر می خواهید یک صفحه وب استاندارد بنویسید حتما این تگ را استفاده کنید.

نکته : این تگ ، تگی است که تگ انتهايي ندارد و در تگ ابتدايي هم توسط علامت / بسته نمی شود .

تگ <html> :

محدوده کد صفحه HTML را مشخص می کند و به مرورگر مي فهماند که اين يک صفحه HTML است . فقط کدهاي درون اين محدوده توسط مرورگر اجرا می شود و تک های head , body و title در این تگ قرار دارد.

تگ <head> :

در بر گيرنده ااطلاعات کلی درباره سند وب است که اين اطلاعات Meta-Information به معنای (اطلاعات درباره) ناميده می شود .

کليه اطلاعات درون تگ < head > توسط مرورگر نمايش داده نمی شوند .براساس استاندارد HTML فقط تگ های زیر قابل استفاده در بخش head هستند :

<base> <link> <meta> <title> <style> <script>

تگ <body> :

اين تگ بدنه اصلی صفحه HTML را معرفی می کند و شامل کليه محتويات قابل نمايش در صفحه ازقبيل نوشته ها ، عکس ها ، لينک ها و ... است . فقط محتويات اين قسمت توسط مرورگر به عنوان خروجی نمايش داده می شوند .

محتويات خروجی بين تگ باز و بسته < body > تعريف می شوند .

تگ <title> :

اين تگ عنوان صفحه را که مرورگر در هنگام باز کردن صفحه در نوار عنوان نمايش می دهد را مشخص می کند . متنی که بين تگ باز وبسته < title > قرار بگيرد عنوان صفحه را تعيين می کند .

نکته : عنوان صفحه ارتباطی به نام فايل صفحه ندارد و بهتر است حداکثر تا 15 حرف باشد .