مهندس آرمان اله وردی

مدرس دوره های بازاریابی دیجیتال

مهندس آرمان اله وردی
مهندس اله وردی

مشخصات فردی :

نام : آرمان

نام خانوادگی : اله وردی

تاريخ تولد :