مهندس نیما عبداله زاده

مدرس دوره های طراحی سایت

مهندس نیما عبداله زاده
مهندس عبداله زاده

مشخصات فردی :

نام : نیما

نام خانوادگی : عبداله زاده

تاريخ تولد : 1366/8/4