مهندس عرفان خان باباخانی

مدرس دورهای برنامه نویسی و پایگاه داده

مهندس عرفان خان باباخانی
مهندس خان باباخانی

مشخصات فردی :

نام : عرفان

نام خانوادگی : خان باباخانی

تاريخ تولد : 1368/7/9