داتوس تک

فرصتی برای کسب دانش حرفه ای

آموزشگاه داتوس تک به خود می بالد که هدف اصلی اش انتقال دانش تخصصی خود به افرادی است که به آن اعتماد می کنند . داتوس تک تضمین می کند هرلحظه به دانش خود اضافه کند که در راستای علم جهانی قدم بردارد تا صادقانه آن را انتقال دهد .
Datoostech
ای اس پی دات نت-Asp.Net MVC
ای اس پی دات نت
Asp.Net MVC
مدرس : مهندس خان باباخانی
تاریخ شروع : 1399/9/6
پنجشنبه ساعت 16 الی 20